Atkritumu tirgotāju un atkritumu ...

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/appl/ats.csv

Datu kopa satur informāciju par atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijām, kuras Valsts vides dienests veic, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumiem Nr. 703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību".

Datos iekļauta informācija par reģistrācija lēmuma numuru, operatora nosaukumu un reģistrācijas numuru, statusu, reģistrācijas datumu, izslēgšanas datumu, finanšu nodrošinājumu, darbības veidiem (atkritumu tirdzniecība, atkritumu apsaimniekošanas starpniecība, atkritumu saņemšana turējumā), atkritumu kodiem un atkritumu klases nosaukumiem.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts