A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/ab.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Par piesārņojumu” izsniegtām spēkā esošajām, apturētajām un apturētajām daļā A un B kategorijas atļaujām. Datnē iekļauta informācija par piesārņojošas darbības veicējiem (operatoriem), atļaujas numuriem, darbības vietas adresēm, iekārtas koordinātām LKS-92 formātā, piesārņojošas darbības veidiem u.c.

Datu lejupielāde var aizņemt līdz 4 min. Šobrīd strādājam pie datu lejupielādes optimizācijas

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/ab.csv-metadata.json