C kategorijas sadedzināšanas iekārtu dati

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/c/combustionplant.csv

Datu kopa satur informāciju par jaunām sadedzināšanās iekārtām, kurām ir veikta Valsts vides dienesta C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija. Datu publicēšanu nosaka Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 126.punkts.

Jauna vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta ir vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta, kuras darbība ir uzsākta pēc 2018. gada 20. decembra. Jauna mazas jaudas sadedzināšanas iekārta ir mazas jaudas sadedzināšanas iekārta, kuras darbība ir uzsākta pēc 2021. gada 1. jūnija.

Atvērtajos datos iekļauta informācija par operatora nosaukumu, uzņēmuma reģistrācijas numuru, C kategorijas reģistrācijas numuru, sadedzināšanas iekārtas reģistrācijas datumu, iekārtas adresi, emisijas avotiem un iekārtas kodiem, iekārtas veidu un nosaukumu, izmantošanas mērķi, kurināma veidu un patēriņu, iekārtas nominālo siltuma jaudu, darba stundu skaitu gadā un slodzi.

Piezīme: datos ir arī daļa no esošo iekārtu datiem (iekārtas kuru darbība ir uzsākta pirms 2018. gada 20. decembra). Ja C reģistrācija bija veikti grozījumi pēc 2022.gada jūlija, tad aktuālie sadedzināšanas iekārtu dati ir pieejami strukturētā formā un arī atvērtajos datos. Ar laiku datu kopa tiks papildināta ar visiem C kategorijas sadedzināšanas iekārtu datiem.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts