Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019. gada rezultatīvie rādītāji

Dati atspoguļo Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) darbības rezultātus,. JSPA īstenotu Eiropas Savienības programmu Erasmus+: Jaunatne darbībā un Eiropas Solidaritātes korpuss projektu informāciju, programmu ietvaros sniegtu atbalsta pasākumu - mācību un cita veida pasākumu, iesaistīto personu skaita informāciju. Tāpat dati sniedz informāciju par citu JSPA administrētu aktivitāšu rezultātiem, tai skaitā projekta PROTI un DARI! iesaistīto jauniešu NEET situācijā skaitu un citiem rezultātiem, Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinnning Latvijas rezultatīvajiem rādītājiem - īstenoto mācību skaitu, pedagogu skaitu, kas reģistrējušies platformā un izmantojuši sniegtās tabalsta iespējas, projektu skaitu u.c. aktuālus rezultatīvos datus. Tāpat dati atspoguļo JSPA īstenotas komunikācijas un sasniegtas auditorijas datus.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Komunikācijas daļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Komunikācijas daļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-03-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-03-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju