JSPA 2019. gada rezultatīvie rādītāji

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/9c3c60e1-f73b-4b69-b8dd-e28e0012d342/resource/1412417b-5c3f-470f-a986-0549146a8d3e/download/jspa2019atvertie-dati.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Dati atspoguļo Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) darbības rezultātus,. JSPA īstenotu Eiropas Savienības programmu Erasmus+: Jaunatne darbībā un Eiropas...

Avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019. gada rezultatīvie rādītāji

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 7, 2021
Izveidots nezināms
Formāts csv, xls
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts