Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati

VZD atvērto datu veidā publicē aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektiem .

Atvērto datu veidā nav pieejami tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un aizsardzībai svarīgiem objektiem) vai dati, kas pieejami tikai identificētai personai – piemēram, dati par īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati.

10.06.2022 visi resursi (datnes) tika papildinātas ar informāciju par datnes versiju, kodējuma veidu un attiecīgās datnes nosaukumu

Plašāka informācija par Kadastra informācijas sistēmu un tajā pieejamiem datiem pieejama VZD tīmekļvietnē.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi nedēļā
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts zemes dienests
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts zemes dienests
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-02-02
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-06-10
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju