Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošanas rādītāji - gadi

Publisko iepirkumu likuma (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (ADJIL) kārtībā publicēto iepirkumu paziņojumos norādīto kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošanas gadījumu skaits pa gadiem

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-05-23
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-02-12
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju