PIL izslēgšanas nosacījumi - 2018.g.

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/42495f6a-e104-453e-af17-9aa7e4a7faf1/resource/4cda2ddb-ac29-4651-a2e1-9753a6783f90/download/izsl_pil_2018.csv

Publisko iepirkumu likuma (PIL) kārtībā publicēto iepirkumu paziņojumos norādīto pretendentu skaits kopā, un kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošanas gadījumu skaits 2018. gadā un procentuālais īpatsvars pret kopējo pretendentu skaitu atbilstoši likumā norādītā panta prasībām

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Maijs 23, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts