PIL_izslēgšanas nosacījumi_2020.g.

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/42495f6a-e104-453e-af17-9aa7e4a7faf1/resource/cc40dd84-9088-42ba-9c8c-99ffe8884508/download/izslegsanas-nosacijumi-pil-2020-gads.xlsx

Publisko iepirkumu likuma (PIL) kārtībā publicēto iepirkumu paziņojumos norādīto pretendentu skaits kopā, un kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošanas gadījumu skaits 2020. gadā un procentuālais īpatsvars pret kopējo pretendentu skaitu atbilstoši likumā norādītā panta prasībām

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 24, 2021
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts