Kilometru stabiņi

Kilometru stabiņu atrašanās vietas uz valsts autoceļiem

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums pastāvīgi
Datu publicētāja struktūrvienība IT daļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem IT daļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-05-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-05-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju