Klimatisko normu dati

Datu kopa satur informāciju par meteoroloģisko parametru homogenizēto klimatoloģisko standarta normām 1991.-2020. gadu periodam.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums citi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem antra.zarina@lvgmc.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju