Kriminālā statistika

Statistiskais pārskats par valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma panta un pēc piederības pie grupas objekta, iedalījumā pēc administratīvās teritorijas: - noziedzīgo nodarījumu uzskaita pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas adreses un atspoguļo pie attiecīgās administratīvās teritorijas; - statistiskajā pārskatā par gada laikā valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ietver noziedzīgus nodarījumus, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma panta, un noziedzīgus nodarījumus, kas kvalificēti pēc piederības pie grupas objekta, par kuriem ziņas ievadītas informācijas sistēmās no kārtējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Statistiskajā pārskatā netiek iekļauti noziedzīgi nodarījumi, par kuriem izmeklēšanu izbeidz, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 1. vai 2.punktu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pd@ic.iem.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-01-06
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju