Latvija.lv skatījumi

Google Anlytics uzkrātie portāla Latvija.lv skatījumi lietotās valodas un izmantotā interneta pārlūka griezumā.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Ilze.Magrica@vraa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-03-03
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju