Latvija.lv skatījumu ģeolokācija

Google Anlytics uzkrātie portāla Latvija.lv dati par portāla Latvija.lv lietotāju skaitu valstu griezumā.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Ilze.Rudovica@vraa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-09-04
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju