Latvijas augstākās izglītības iestāžu 2017. un 2018.gada absolventi; 2018. un 2019. taksācijas/ monitoringa gados

Informācija par augstākās izglītības iestāžu absolventiem (absolventu monitorings), atbilstīgi 2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 276 „Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Sigita.Busule@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-03-02
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju