ISVG_Latvija_pec_DZGada_VPD_20190701.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/616416bf-1390-4417-8689-ad17a8f6b9eb/resource/8b66cef0-353d-46cb-881b-3262943c1d24/download/isvg_latvija_pec_dzgada_vpd_20190701.csv

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais...

Avots: Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 4, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts