Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss, pagaidu aizsardzība un personu skaits ar citu valstisko piederību - pārējie, kuru dzīvesvietas adrese uz datu sagatavošanas brīdi ir Latvijā. Datu sadalījums pēc nacionālā sastāva – tautība, ir visas Fizisko personu reģistrā norādītās tautības. Dati tiek apkopoti divas reizes gadā par datiem uz 1. janvāri un 1. jūlilju.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2007-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-06-30
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju