Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss, pagaidu aizsardzība un personu skaits ar citu valstisko piederību - pārējie, kuru dzīvesvietas adrese uz datu sagatavošanas brīdi ir Latvijā. Datu sadalījums pēc nacionālā sastāva – tautība, ir visas Iedzīvotāju reģistrā norādītās tautības. Dati tiek apkopoti divas reizes gadā uz 1. janvāri un 1. jūlilju.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Aprīlis 22, 2020, 09:22 (EEST)
Izveidots Oktobris 4, 2019, 14:16 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2007-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-01-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju