Latvijas meliorācijas kadastra informācija

Latvijas meliorācijas sistēmas - liekā ūdens novadīšanas sistēmas no lauksaimniecības un meža zemēm. (https://geolatvija.lv/geo/p/241)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-01-26
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju