Latvijas meliorācijas kadastra karte

Latvijas meliorācijas kadastra ģeogrāfiskās informācijas sistēma. Kartē attēlota informācija par lauksaimniecības zemju nosusināšanas sistēmām (valsts nozīmes ūdensnotekas, grāvji, drenāža) un meža nosusināšanas sistēmām (grāvjiem). Par visu Latvijas teritoriju informācija vēl nav pieejama, tā tiek pakāpeniski papildināta.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Aprīlis 24, 2019, 16:30 (EEST)
Izveidots Aprīlis 24, 2019, 16:30 (EEST)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-01-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju