Latvijas valstspiederīgo personu skaits ārvalstīs

Dati satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai Latvijas pagaidu aizsardzība, kuru dzīvesvietas adrese ir norādīta ārvalstī. Ārvalstī dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo personu skaits norādīts dalījumā pēc personu Iedzīvotāju reģistrā norādītās uzturēšanās valsts. Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā par datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Februāris 5, 2020, 13:01 (EET)
Izveidots Oktobris 4, 2019, 16:17 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2007-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-01-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju