Latvijas zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrs

Reģistrs satur datus par Latvijas zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām. Informācijas lauki: vārds, uzvārds, zinātniskā institūcija, amata veids, ORCID numurs, LZP eksperta statuss, Apvārsnis 2020 eksperta statuss, akadēmiskā personāla statuss. Papildu datu lauki pieejami uzklikšķinot uz reģistra ieraksta. Datus iespējams saņemt mašīnlasāmā formātā pārskata veidā iesniedzot informācijas pieprasījumu IZM.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums pastāvīgi
Datu publicētāja struktūrvienība ITD
Saziņas e-pasts datu jautājumiem ITD
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju