Latvijas zinātniskajās institūcijās ...

URL: https://sciencelatvia.lv/#/pub/scientific_personal/list

Reģistrs satur datus par Latvijas zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlētajām pesonām. Informācijas lauki: vārds, uzvārds, zinātniskā institūcija, amata veids, ORCID numurs, LZP eksperta statuss, Apvārsnis 2020 eksperta statuss, akadēmiskā personāla statuss. Papildu datu lauki pieejami uzklikšķinot uz reģistra ieraksta. Datus iespējams saņemt mašīnlasāmā formātā pārskata veidā iesniedzot informācijas pieprasījumu IZM.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts nezināms
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts