Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra dati par 2016. gadu

Apkopota informācija par lauku bloku platībām, VPM pieteiktajām platībām, VPM nepieteiktajām platībām un neapstrādātajām LIZ platībām, novadu un pagastu iedalījumos (ha).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Krišjānis Hartmanis
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Krišjānis Hartmanis
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-06-30
Datu pēdējo izmaiņu datums 2017-01-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju