Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra dati par 2019. gadu

Apkopota informācija par lauku bloku platībām, VPM pieteiktajām platībām, VPM nepieteiktajām platībām un neapstrādātajām LIZ platībām, novadu un pagastu iedalījumos (ha). Informācija sagatavota par 2019. gadu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Kontroles departamenta, Lauku reģistra daļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Kontroles departamenta, Lauku reģistra daļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-07-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-07-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju