Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra dati par 2020. gadu

Apkopota informācija par lauku bloku platībām, VPM pieteiktajām platībām, VPM nepieteiktajām platībām un neapstrādātajām LIZ platībām, novadu un pagastu iedalījumos (ha). Informācija sagatavota par 2020. gadu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Kontroles departamenta, Lauku reģistra daļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Kontroles departamenta, Lauku reģistra daļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-07-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-07-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju