Bez nosaukuma

URL: https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauku-bloki/MapServer/WMSServer

No datu kopas abstrakcijas

Lauku bloki ir nepārtraukti lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabali, kurus norobežo stabilu, dabā identificējamu objektu robežas vai nekustamā īpašuma robežas (minimālā lauku bloka...

Avots: Lauku bloku ģeotelpiskā informācija

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts WMS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts