Licencētās makšķerēšanas ūdenstilpes

Datu kopa par ūdenstilpēm*, kurās ieviesta licencētā makšķerēšana, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguvei noteikts nozvejas vai zvejas rīku limits. Datus iespējams izmantot, lai analizētu tendences par licencētās makšķerēšanas intensitāti Latvijas novados.

*Dati pieejami tikai par tām licencētajām makšķerēšanas ūdenstilpēm, kuras piedāvā elektronisku makšķerēšanas licenču iegādi portālā www.epakalpojumi.lv

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums pastāvīgi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem epakalpojumi@epakalpojumi.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju