Manuāli pārrēķinātās kadastrālās vērtības

Valsts zemes dienests atvērto datu veidā publicē informāciju par vēsturiskajām kadastrālajām vērtībām, kas manuāli pārrēķinātas vai aprēķinātas nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai, būvei vai telpu grupai un zemes vienības daļai un kas nav reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā.

Plašāka informācija par kadastrālo vērtību pārrēķināšanu pieejama – https://www.vzd.gov.lv/lv/specialas-vertibas#vesturisko-kadastralo-vertibu

Informācija par izmaiņām kad datu kopa mainīta: * 30.05.2022 – atsevišķi nodalīti summas un valūtas lauki

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-05-09
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-05-30
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju