Manipulāciju saraksts

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/c2f5a3b3-0fae-45f0-a8b0-f563098b9859/resource/7ac8a741-ebbd-4809-afb5-2b381fc24bc6/download/manip_saraksts_elementi_20190812.csv

No datu kopas abstrakcijas

Manipulāciju sarakstā iekļauta informācija par no valsts līdzekļiem apmaksājamām manipulācijām un to apmaksas nosacījumiem, tajā skaitā norādīts konkrētās manipulācijas tarifs un pacienta...

Avots: Medicīnisko manipulāciju tarifu saraksts (sadalījumā pa elementiem)

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 26, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts