Meliorētās platības 2019

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/d23ef98b-be14-4616-b0c3-46df4d2a6af3/resource/96495ab0-9d72-4d49-85ef-2f3f89cc0104/download/zemes_parskats_2019_zmni-csv1.csv

Latvijas meliorācijas kadastra informācija par meliorētām platībām lauksaimniecības zemēs pa novadiem un republikas pilsētām, kurās ir meliorēta lauksaimniecības zeme.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 24, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://data.gov.lv/dati/dataset/d23ef98b-be14-4616-b0c3-46df4d2a6af3/resource/8f1a3e15-1beb-4798-8d26-4210687bb181/download/zemes_parskats_2019_zmni-csv1_metadata.json