Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dati@ur.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju