PDB_MUNmaksataji_oData

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7412b379-c643-43f0-9788-84283d9ff250/resource/622a8201-f14e-4e25-90d4-b4b646e03a2f/download/pdb_munmaksataji_odata.csv

No datu kopas abstrakcijas

VID Publiskojamo datu bāzes mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji (datu atjaunošanas regularitāte atbilstoši datu atjaunošanas regularitātei pašās sadaļās)

Avots: Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji

Datu vārdnīca

Kolonna Tips Lauka etiķete Apraksts
Reģistrācijas kods text
Nosaukums text
Aktīvs text
Reģistrēts text
Izslēgts text

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 21, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts