Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpilde

Tabulā tiek atainoti Valsts budžeta likuma paskaidrojumos iekļautie rezultatīvie rādītāji, to plāns un izpilde. Atbilstoši norādīta izpildes/novērtējuma novirze no plānotās vērtības (%), iemesli/faktori, kas ir noteikuši izpildi/neizpildi, kā arī izdarītais, lai sasniegtu plānoto vērtību, priekšlikumi rādītāja neizpildes novēršanai un ārējie faktori, kas radījuši ietekmi uz rādītāja izpildi/novērtējumu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@fm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju