Muita_noform_dekl_oData.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e5dc9ef4-c19d-43b5-8116-264a5ae4adb3/resource/ea7e6924-ade0-45b5-b3bf-0faad6d22db4/download/muita_noform_dekl_odata.csv

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopā ir informācija par importa, eksporta un tranzīta muitas deklarācijām, kuras noformētas Latvijas muitā periodā no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām....

Avots: Muitā noformētās deklarācijas

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 1, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts