Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

Informācija par Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju publicēta https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija

ES saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, kas nosaka saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām. Klasifikāciju veido:

  • pirmais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar alfabēta kodu (sadaļas);

  • otrais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar divu zīmju ciparu kodu (nodaļas);

  • trešais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar trīs zīmju ciparu kodu (grupas) un

  • ceturtais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar četru zīmju ciparu kodu (klases).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Nadezda.Orlova@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2008-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju