Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

Informācija par Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2. red.) publicēta https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija

NACE 2. red. nosaka saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām. Klasifikāciju veido:

  • pirmais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar alfabēta kodu (sadaļas);

  • otrais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar divu zīmju ciparu kodu (nodaļas);

  • trešais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar trīs zīmju ciparu kodu (grupas) un

  • ceturtais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar četru zīmju ciparu kodu (klases).

Ir veikta NACE 2. red. pārskatīšana un ir apstiprināta jaunā NACE redakcija, kuras lietošana tiks uzsākta 2025. gada 1. janvārī. Plašāka informācija par NACE 2.1. redakciju ir pieejama CSP tīmekļvietnē https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-21

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Ieva.Kurme@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2008-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju