Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati

Kadastra informācijas sistēmā kadastrālās vērtēšanas vajadzībām VZD uztur Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi, kas ir plašākā Latvijā. Datu bāzē tiek uzkrāti darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kas reģistrēti Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

Nekustamā īpašuma tirgus dati tiek publicēti kā denormalizēti teksta dati (.csv un xlsx formāta datnes), kas satur informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu, kas Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēta sākot ar 2012. gadu.

Dati tiek atjaunoti reizi mēnesī, kalendārā mēneša 10. datumā (vai nākamajā darba dienā, ja tas iekrīt svētku dienā vai brīvdienā

Plašāka informācija par Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes atvēršanu pieejama VZD tīmekļvietnē:

10.02.2023. gadā visiem resursiem noņemts datu lauks “Īpašuma nosaukums”, kas iepriekš netika aizpildīts

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts zemes dienests
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts zemes dienests
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-29
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-03-10
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju