2013. gadā NĪTIS reģistrētie darījumi ar NĪ

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f8a8a929-28d5-4f4f-85e9-062168cb4aba/resource/0ef6aa48-9fa0-44a0-845a-96912851f2d7/download/nitis_cvs_2013.zip

Kompresēta direktorija NITIS_CSV_2013 satur datus par darījumiem ar nekustamo īpašumu 2013. gadā. Viena gada ietvaros Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē var būt reģistrēti dati par dažādos gados notikušiem darījumiem, jo īpašumtiesības Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā ir reģistrētas vairākus gadus pēc notikušā darījuma. Piemēram, faktiski darījums notika 2012. gadā, bet īpašumtiesības Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā tika reģistrētas 2013. gadā.

Datu specifikācija pieejama – https://www.vzd.gov.lv/lv/NITIS-datu-atversana#datu-kopas-specifikacija.

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru, pieejama – https://ieej.lv/iq9ot

Improtējot *.csv formāta datni Microsoft Excel programatūrā, jāpārliecinās, ka datnes lauki, kuros attēloti zemes vienības, būves un telpu grupas kadastra apzīmējumi ir formatēti kā teksta lauki.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 11, 2022
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence Creative Commons Attribution 4.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts