2018. gadā NĪTIS reģistrētie darījumi ar NĪ

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f8a8a929-28d5-4f4f-85e9-062168cb4aba/resource/427b3f2f-1d27-4db6-b9b7-4bf7bc037cce/download/nitis_cvs_2018.zip

Kompresēta direktorija NITIS_CSV_2018 satur datus par darījumiem ar nekustamo īpašumu 2018. gadā.Viena gada ietvaros Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē var būt reģistrēti dati par dažādos gados notikušiem darījumiem, jo īpašumtiesības Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā ir reģistrētas vairākus gadus pēc notikušā darījuma. Piemēram, faktiski darījums notika 2012. gadā, bet īpašumtiesības Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā tika reģistrētas 2018. gadā.

Datu specifikācija pieejama – https://www.vzd.gov.lv/lv/NITIS-datu-atversana#datu-kopas-specifikacija.

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru, pieejama – https://ieej.lv/iq9ot

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 11, 2022
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence Creative Commons Attribution 4.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts