Nelaimes gadījumos darbā gūtās traumas

Šī datu kopa satur informāciju par nelaimes gadījumos darbā gūtajām traumām, traumas izraisošajiem faktoriem, cietušajām ķermeņa daļām, un cietušo profesijām. Datu kopā ir iekļauti VDI un darba devēju izmeklēti nelaimes gadījumi, sadalījumā pa gadiem. Valsts darba inspekcijas (VDI) pienākumos ir veikt nelaimes gadījumu, kas ir notikuši darba vietā, vai ir saistīti ar darba pienākumu veikšanu, izmeklēšanu, reģistrēšanu, uzskaiti un glabāšanu. Atbilstoši Mk. Not. 950 noteiktajam nelaimes gadījumu izmeklē vai nu VDI, vai pats darba devējs. Lūdzam ņemt vērā to, ka dati kas ir jaunāki par 2 gadiem no to publicēšanas datuma joprojām ir operacionāli un var mainīties, it īpaši smagos vai letālos nelaimes gadījumos, kuru izmeklēšana prasa ilgu laiku.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem vdi@vdi.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-08-15
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-08-17
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju