NG_2017.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/ff03f050-df67-4410-b7f6-fcee5ae5f672/resource/a123b47b-77df-4cbf-9c28-c081dc35f5ad/download/ng_2017.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Valsts darba inspekcijas (VDI) pienākumos ir veikt nelaimes gadījumu, kas ir notikuši darba vietā, vai ir saistīti ar darba pienākumu veikšanu izmeklēšanu, uzskaiti un glabāšanu. Vieglos...

Avots: Nelaimes gadījumi darbā

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 15, 2018
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts