Ceturkšņu statistika par azartspēlēm

Neto ieņēmumi no azartspēlēm pa ceturkšņiem (veselos euro)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem diana.runge@iaui.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-05-03
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-06-30
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju