Notiesāto personu skaits

URL: https://dati.ta.gov.lv/Microstrategy/jsondati/noties_pers.json

Notiesāto personu skaits sadalījumā pēc Krimināllikuma pantiem.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts JSON
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts