Novērojumu stacijas

Meteoroloģiskās un Hidroloģiskās novērojumu stacijas

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nav zināms
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem antra.zarina@lvgmc.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-07-28
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-07-28
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju