Pakalpojumu uzskaites statistika

Apkopota iestāžu un pašvaldību pakalpojumu uzskaites statistika

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Maija.Anspoka@varam.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-04-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-08-03
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju