Pārņemtie/ieviestie ES tiesību akti

URL: https://www.estiesibas.lv/adp

Datne satur informāciju par Latvijā pārņemtiem/ieviestiem ES tiesību aktiem.

Kolonnu raksturojums:

• ID (Ieraksta unikālais identifikators), piemērs: 145

• Name (Tiesību akta nosaukums), piemērs: “Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2021/746 (2021. gada 6. maijs), ar kuru attiecībā uz dažu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK un attiecībā uz dažiem augu botāniskajiem nosaukumiem groza Direktīvu 2003/90/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)”

• CelexNr (Tiesību akta celex numurs), piemērs: 32021L0746

• Type (Tiesību akta veids), piemērs: Direktīva

• Statuss (Tiesību akta statuss), piemērs: Ieviests/Pārņemts

• ModifiedAt (Pēdējo izmaiņu datums DD.MM.YYYY HH:MM formātā.), piemērs: 31-12-2021

• HtmlLvUrl (ES TA teksts HTML formātā (LV)), piemērs: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0746

• HtmlEnUrl (ES TA teksts HTML formātā (ENG)), piemērs: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0746

• PdfLvUrl (ES TA teksts PDF formātā (LV)), piemērs: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0746

• PdfEnUrl (ES TA teksts PDF formātā (ENG)), piemērs: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0746

• SummaryLvUrl (ES TA bibliogrāfiskais skats (LV)), piemērs: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32021L0746

• SummaryEnUrl (ES TA bibliogrāfiskais skats (ENG)), piemērs: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021L0746

• CoordinatingInstitution (Par tiesību akta pārņemšanas procesa koordinēšanu atbildīgā institūcija.), piemērs: Tieslietu ministrija

• ResponsibleInstitutions (Par konkrētiem TA pantiem atbildīgās institūcijas, kas atdalītas ar semikolona simbolu (;)), piemērs: Tieslietu ministrija;Finanšu ministrija;Izglītības ministrija

• DirectoryCode (ES TA direktorijas kodu saraksts, kas atdalīti ar semikolona simbolu (;)), piemērs: 03.50.40;03.60.54

• ComNumber (ES TA COM numurs/i, kas atdalīti ar semikolona simbolu (;)), piemērs: COM(2019)0465;COM(2019)0466;COM(2019)0467

• DocumentDate (ES TA pieņemšanas datums DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• PublicationDate (ES TA publicēšanas datums DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• TakeOverDate (ES TA pārņemšanas termiņš/i DD.MM.YYYY formātā, kas atdalīti ar semikolona simbolu (;)), piemērs: 31-12-2021;18-02-2022;26-11-2023

• DateOfEffect (ES TA spēkā stāšanās datums DD.MM.YYYY formātā.), piemērs: 31-12-2021

• EndOfValidity (ES TA spēkā līdz datums DD.MM.YYYY formātā), piemērs: 31-12-2021

• RepealedByCelexNumber (ES TA Celex numurs ar kuru šis TA tika atcelts.), piemērs: 32021L0746

• LinkToSite (Saite uz konkrēto tiesību aktu portālā), piemērs: https://www/estiesibas.lv/es-tiesibu-akti/32020R2094

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts