Pasūtītāju finansētie projekti 2020.g. 1.cet.

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/51c57e13-312c-44e7-98b6-4bd26802e0e7/resource/1ca574ee-255e-4c0f-9837-0b9179bd2c82/download/mk-104-statistikas-dati-21.04.2020.xlsx

MK noteikumu Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena 2020.gadā

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Maijs 18, 2020
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts