Pasūtītāju finansētie projekti 2019.g. 1.-3.cet.

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/51c57e13-312c-44e7-98b6-4bd26802e0e7/resource/da897dfc-5b65-40c6-a8c8-d4ca530fa411/download/mk_104_publ_stat_dati_2019-3.cet..csv

MK noteikumu Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena 2019.gadā

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 21, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts