Rīgas pašvaldības finansējuma izlietojums bērnu uzraudzības pakalpojumam

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pašvaldības finansējuma izlietojums bērnu uzraudzības pakalpojumam. Finansējums tiek piešķirts bērniem, kam netika nodrošināta vieta Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Apkopotie datu lauki:

id – ieraksta identifikators

period_id – perioda identifikators

period_name – perioda nosaukums

period_from – periods no

period_till – periods līdz

bups_contract – līguma numurs, kurš noslēgts ar IKSD

child_id – bērna identifikators

child_birth_year – bērna dzimšanas gads

financing_start_date – finansējuma sākuma datums

financing_end_date – finansējuma beigu datums

financed_amount – finansējuma apmērs

description – apraksts

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sos@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju