Rīgas pašvaldības finansējums skolēnu ēdināšanai

URL: https://opendata.riga.lv/odata/service/PasvFinansejums

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pašvaldības finansējuma izlietojums skolēnu ēdināšanai Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Finansējums tiek piešķirts...

Avots: Rīgas pašvaldības finansējuma izlietojums skolēnu ēdināšanai

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts OData
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts