Ēdināšanas pabalsts maznodrošināto un trūcīgo ...

URL: https://opendata.riga.lv/odata/service/PabalstsFinansejums

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pašvaldības piešķirtais ēdināšanas pabalsts maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu skolēniem Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs....

Avots: Rīgas pašvaldības piešķirtais ēdināšanas pabalsts maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu skolēniem

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts OData
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts